CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ

– Sản phẩm phát sinh lỗi từ phía shop : sai mẫu, sai dòng ốp,sản phẩm bị Iỗi, bẩn v.v…. Sẽ tiến hành gửi lại liền trong ngày qua đường bưu điện cho bạn (hoặc cho chính khách của bạn).

– Đơn hàng có sản phẩm bị thiếu: Sẽ tiến hành gửi lại liền trong ngày qua đường bưu điện cho bạn (hoặc cho chính khách của bạn).

– Tất cả mọi vấn đề bảo hành xin vui lòng liên hệ: 0969 712 817